ثبت شرکت، ثبت برند، اخذ ایزو، پلمپ دفاتر شرکتها، انحلال شرکت، ثبت تغییرات شرکتها و صورتجلسات و آگهی های شرکتها و... نیاز به مشاوری امین و کارآزموده دارد.با مشاورین ما تماس بگیرید : 88884114 021
  • ثبت شرکت

  • مشاوره ثبت شرکتها

  • ثبت تغییرات شرکتها

  • پلمپ دفاتر شرکتهاایزو ۱۰۰۰۰ تا ایزو ۱۹۹۹۹

  • PDF
ایزو ۱۰۰۰۶ مربوط به مدیریت کیفیت - راهنما کیفیت در مدیریت پروژه
ایزو ۱۰۰۰۷ مربوط به مدیریت کیفیت - راهنمای کیفیت در مدیریت اقتضایی
ایزو ۱۰۰۱۷ مربوط به تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات
ایزو ۱۰۰۱۲ مربوط به مدیریت سیستمی - لوازم اندازه گیری روندها
ایزو ۱۰۰۲۱ مربوط به سیستم تبادل متنی جهت دار MOTIS
ایزو ۱۰۰۲۶ مربوط به سیستم‌های داخلی باز
ایزو ۱۰۰۷۷ مربوط به پنجره‌های دو جداره - عایق‌های حرارتی
ایزو ۱۰۰۸۹ مربوط به فنآوری اطلاعات - دیسک‌های اپتیکال ۱۳۰ میلی متری
ایزو ۱۰۱۶۰ مربوط به سیستم‌های کتابداری
ایزو ۱۰۱۶۱ مربوط به استانداردهای سیستم‌های کتابداری
ایزو ۱۰۱۷۹:۱۹۹۶ مربوط به شیوه‌های معنی‌شناسی سندها
ایزو ۱۰۲۰۲:۱۹۹۱ مربوط به کارت‌های تجاری - ساخت دهی امنیتی به اقتصاد
ایزو ۱۰۲۰۶ مربوط به زبان برنامه نویسی پاسکال - بسط داده شده
ایزو ۱۰۲۱۱ مربوط به استانداردهای گرمایی پل‌ها
ایزو ۱۰۲۷۹ مربوط به زبان برنامه نویسی بیسیک
ایزو ۱۰۳۰۳ مربوط به سیستم‌های صنعتی یکچارچه و خودکار
ایزو ۱۰۳۸۳ مربوط به وسائل امنیتی اقتصادی - کدهای مبادلاتی و بازاریابی MIC
ایزو ۱۰۴۸۷ مربوط به استانداردهای سامانه‌های اتصال مسافران ماشین
ایزو ۱۰۶۲۸ مربوط به نمودار جریان کار برای روال‌های ماشین
ایزو ۱۰۶۴۶ مربوط به مجموعه کاراکترهای جهانی
ایزو ۱۰۶۶۴ مربوط به شیوه‌های شش وجهی داخلی اتوموبیل
ایزو ۱۰۹۵۷ مربوط به اطلاعات و اسناد - شماره‌های بین‌المللی موسیقی ISMN
ایزو ۱۰۹۶۲ مربوط به امنیت وسائل اقتصادی و مالی - کدهای
ایزو ۱۱۰۶۴ مربوط به طراحی آرگونومیک
ایزو ۱-۱۱۰۶۲ مریوط به اصول طراحی مراکز کنترل
ایزو ۲-۱۱۰۶۲ مربوط به اصول سازماندهی قسمت‌های کنترل
ایزو ۳-۱۱۰۶۲ مربوط به طرح بندی اتاق‌های کنترل
ایزو ۳-۱۱۰۶۲:۲۰۰۴ مربوط به طرح بندی ایستگاه‌های کامپیوتری
ایزو ۳-۱۱۰۶۲:۲۰۰۵ مربوط به وسائل و امکانات محیطی مورد نیاز در مراکز کنترل
ایزو ۱۱۱۷۲ مربوط به ساختمان فایل‌های تصویری - MPEG۱
ایزو ۱۱۱۷۰:۲۰۰۳ مربوط به قدرت ماده سیال در وسائل هیدرولیک
ایزو ۱۱۱۷۹ مربوط به فنآوری اطلاعات - ریجستری‌های فراداده
ایزو ۱-۱۱۱۷۹:۲۰۰۴ مربوط به چهارچوب بندی ریجستری‌های فراداده
ایزو ۲-۱۱۱۷۹:۲۰۰۵ مربوط به طبقه بندی ریجستری‌های فراداده
ایزو ۳-۱۱۱۷۹:۲۰۰۳ مربوط به فرا ریجستری و ساختار پایهٔ آن
ایزو ۴-۱۱۱۷۹:۲۰۰۴ مربوط به ساختمان تعریف داده‌ها
ایزو ۵-۱۱۱۷۹:۲۰۰۵ مربوط به اصول نامگذاری و شناسایی
ایزو ۶-۱۱۱۷۹:۲۰۰۵ مربوط به ثبت و اصلاح
ایزو ۱۱۱۸۰ مربوط به نشانی یابی پستی
ایزو ۱۱۴۰۴ مربوط به داده‌های وابسته زبانی - کامپیوتر
ایزو ۱۱۵۷۸:۱۹۹۵۶ مربوط به فنآوری اطلاعات - تبادل اطلاعات و سازگاری بین سیستم‌های متفاوت با استانداردهای متفاوت OSI
ایزو ۱۱۷۸۳ مربوط به پروتکل‌ها و قوانین کشاورزی صنعتی
ایزو ۱۱۸۰۱ مربوط به فنآوری اطلاعات - اساس عمومی کابل کشی برای مشتریان
ایزو ۱۱۸۹۸ مربوط به وسایل حمل و نقل جاده‌ای - شبکه کنترل کننده CAN
ایزو ۱۲۰۰۶ مریوط به ساختمان‌های اطلاعاتی
ایزو ۱۳۲۳۹ مربوط به کنترل سطح بالای پیوندهای داده‌ای HDLC
ایزو ۱۳۲۳۹ مربوط به اس.کیو.ال چند رسانه‌ای
ایزو ۱۳۲۵۰ مربوط به سرفصل نقشه‌ها
ایزو ۱۳۳۴۶ مربوط به سرعت و ساختمان داده‌ها برای رایت
ایزو ۱۳۳۷۰ مربوط به خصوصیات گرمایشی ساختمان - انتقال گرما از طریق زمین
ایزو ۱۳۴۰۶ مربوط به وسائل آرگونومی برای کار
ایزو ۱-۱۳۴۰۶:۱۹۹۹ مربوط به وسائل آرگونومی - مقدمه و معرفی
ایزو ۲-۱۳۴۰۶:۱۰۰۲ مربوط به وسائل آرگونومی - پانل‌های تخت
ایزو ۱۳۴۰۷:۱۹۹۹ مربوط به طراحی مراکز انسانی برای سیستم متعامل
ایزو ۱۳۴۵۰ مربوط به فرمت فیلم‌های ۱۱۰ میلیمتری
ایزو ۱۳۴۸۵:۲۰۰۳ مربوط به مدیریت جامع سیستم‌ها برای طراحی و تولید ابزار پزشکی
ایزو ۱۳۴۹۰ مربوط به فنآوری اطلاعات - برای دیسک‌ها و فایل یکبار خوانشی و یکبار بازنویسی
ایزو ۱-۱۳۵۶۷ مربوط به فنون مستندسازی محصولات
ایزو ۱۳۵۶۸:۲۰۰۲ مربوط به فنآوری اطلاعات - فرمت زی Z
ایزو ۱۳۶۱۶ شمارگذاری حساب‌های بانکی IBAN
ایزو ۱-۱۳۸۴۹ اصول عمومی طراحی سیستم‌های کنترل برای تشکیلات امن و سالم
ایزو ۱۳۸۱۸ مربوط به فرمت فایل‌های تصویری - MPEG۲
ایزو ۱۴۰۰۰ مربوط به استانداردهای مدیریت محیطی
ایزو ۱۴۰۰۱ مربوط به مدیریت محیطی
ایزو ۱۴۰۶۴ مربوط به گازهای گلخانه‌ای
ایزو ۱۴۲۳۰ مربوط به وسائل حمل و نقل جاده‌ای - سیستم تشخیصی
ایزو ۱-۱۴۲۳۰ لایه‌های فیزیکی
ایزو ۲-۱۴۲۳۰ مربوط به لایه‌های پیوند داده‌ها
ایزو ۳-۱۴۲۳۰ مربوط به استعمال لایه‌ها و طبقه بندی
ایزو ۴-۱۴۲۳۰ مربوط به لوازم خروج مایع - سیستم به هم پیوسته
ایزو ۱۴۴۴۳ مربوط به کارت‌های شناسایی - کارتهای تماسی و مجاورتی
ایزو ۱۴۴۹۶ مربوط به فرمت فایل‌های تصویری - MPEG۴
ایزو ۱۴۶۴۴ مربوط به استانداردهای نظارت محیطی - سیستم‌های تهویه مطبوع
ایزو ۱-۱۴۶۴۴ مربوط به طبقه بندی دستگاه‌های تهویه مطبوع
ایزو ۲-۱۴۶۴۴ مربوط به آزمایش و نمایش دادن درستی کار
ایزو ۳-۱۴۶۴۴ مربوط به مقیاس‌ها و میزان‌های جهانی
ایزو ۴-۱۴۶۶۶ مربوط به میزان‌های طراحی، ساختمان و شروع کار
ایزو ۵-۱۴۶۴۴ مربوط به عملیات
ایزو ۶-۱۴۶۴۴ مربوط به لغات تخصصی
ایزو ۷-۱۴۶۴۴ مربوط به دستگاه‌های جداکننده
ایزو ۸-۱۴۶۴۴ مربوط به طبقه بندی ذرات مولکولی ناپاک معلق در هوا
ایزو ۹-۱۴۶۴۴ مربوط به استانداردهای صافی‌های تمیز کننده
ایزو ۱۴۶۵۱ مربوط به فنآوری اطلاعات - واخواست رشته‌ای جهانی
ایزو ۱-۱۴۶۹۸ مربوط به کنترلرهای Bio-contamination
ایزو ۲-۱۴۶۹۸ مربوط به سنجش و تفسیر Bio-contamination
ایزو ۱۴۸۵۰ مربوط به فنآوری اطلاعات - پردازش توزیع باز
ایزو ۱۴۷۵۵ مربوط به رمز گشایی داده‌ای ورودی
ایزو ۱۴۸۸۲ مربوط به زبان برنامه نویسی ++C
ایزو ۱۴۹۱۵ مربوط به نرم‌افزار آرگونومیک برای پایانه‌های چند رسانه‌ای کاربرها
ایزو ۱-۱۴۹۱۵ مربوط به اصول کلی طراحی
ایزو ۲-۱۴۹۱۵ مربوط به ابزار ناوبری چند رسانه‌ای
ایزو ۱-۱۴۹۱۵:۲۰۰۲ مربوط به اصول کلی
ایزو ۲-۱۴۹۱۵:۲۰۰۳ مربوط به ابزار ناوبری چند رسانه‌ای
ایزو ۳-۱۴۹۱۵:۲۰۰۲ مربوط به رجحان رسانه‌ای و ترکیب
ایزو ۱۴۹۷۱ مربوط به وسائل پزشکی و دارویی - مدیریت ریسک برای اقلام دارویی و پزشکی
ایزو ۱۴۹۷۷ مربوط به بسط سیستم بکوس (سیستمی برای توصیف ترکیب یک زبان و قابل استفاده برای عرضه قالبهای دادهای و زبانهای رایانهای)
ایزو ۱۵۰۰۰ مربوط به زبان‌های برنامه نویسی اینترنت ای - ebXML نوع ساده شدهٔ زبان برنامه نویسی اس.جی.اک.ال SGML
ایزو ۱-۱۵۰۰۰ مربوط به پروتکل‌های هماهنگی
ایزو ۲-۱۵۰۰۰ مربوط به مشخصات خدمات پیغام رسان
ایزو ۳-۱۵۰۰۰ مربوط به ساختار اطلاعاتی ریجیستری
ایزو ۴-۱۵۰۰۰ مربوط به مشخصات خدمات ثبت کردن
ایزو ۵-۱۵۰۰۰ مربوط به مشخصات و امکانات تکنیکی هسته‌های ebXML
ایزو ۱۵۰۳۳ مربوط به رویه‌های مورد نیاز برای پیغام رسانی
ایزو ۱۵۰۹۹ مربوط به خصوصیات گرمایشی پنجره‌ها و درها
ایزو ۱۵۱۸۹ مربوط به آزمایشگاه‌های پزشکی - شرایط خاص برای کیفیت و کفایت
ایزو ۱۵۲۸۸ مربوط به مهندسی سیستم‌ها - روند گردونهٔ حیات سیستم
ایزو ۱۵۲۸۹ مربوط به مهندسی سیستم و نرم‌افزار - شامل خود سیستم و گردونهٔ حیات نرم‌افزارها
ایزو ۱۵۲۹۱ مربوط به فنآوری اطلاعات - زبان‌های برنامه نویسی
ایزو ۱۵۴۰۸ مربوط به معیارهای عمومی و معمول - معیارهای عمومی برای فنآوری اطلاعات
ایزو ۱۵۴۳۴ مربوط به بارکدهای نوع ماتریسی
ایزو ۱۵۴۴۴ مربوط به فرمت فایل‌های تصویری - JPEG ۲۰۰۰
ایزو ۱۵۴۴۵ مربوط به استانداردهای برنامه نویسی تحت وب - اچ.تی.ام.ال HTML
ایزو ۱۵۵۰۴ مربوط به نرم‌افزار فریم ورک (Framework) برای ارزیابی چگونه کارکردن نرم‌افزارهای سیستم‌عامل
ایزو ۱۳-۱۵۶۱۴:۲۰۰۲ مربوط به استانداردها و خصوصیات جوشکاری
ایزو ۱۵۶۸۶ مربوط به برنامه ریزی خدمات حیاتی در ده بخش
ایزو ۱۵۶۹۳ مربوط به دستگاه‌های گیرنده و فرستنده یا ترنسپوندرها - دستگاه گیرنده یا اداری که به محض دریافت پیغام مخابره‌ای، به طور خودکار آن را جواب می‌دهد
ایزو ۱۵۷۰۶ مربوط به استانداردهای بین‌المللی شماره دستگاه‌های دوگانه صوتی و تصویری
ایزو ۱۵۷۰۷ مربوط به استانداردهای بین‌المللی کدگذاری Musical Work
ایزو ۱۵۸۳۶ مربوط به مجموعه خواص هسته‌های فرا داده دوبلین ای
ایزو ۱۵۸۹۷ مربوط به استانداردهای ریجیستر کردن در سیستم‌عامل یونیکس
ایزو ۱۵۹۲۴ مربوط به کدهای مورد استفاده در نامگذاری اسکریپت‌ها
ایزو ۱۵۹۳۰ مربوط به فرمت فایل‌های خوانشی - پی.دی.اف PDF
ایزو ۱۵۹۴۸:۲۰۰۳ مربوط به فرمت فایل‌های تصویری - پی.ان.جی PNG
ایزو ۱۶۵۰۰ مربوط به استانداردهای عمومی دستگاه‌های دیجیتال صوتی و تصویری
ایزو ۱۶۰۷۱:۲۰۰۳ مربوط به آگونومی در تعامل با سیستم‌های انسانی
ایزو ۱۶۲۶۲ مربوط به اسکریپت‌های شرکت‌های کامپیوتری اروپا
ایزو ۱۶۷۵۰ مربوط به وسائل حمل و نقل جاده‌ای - شرایط محیطی و سازگاری وسائل الکترونیکی
ایزو ۱۶۹۴۹ مربوط به سیستم مدیریت کیفیت - الزامات مخصوص
ایزو ۱۶۹۸۲:۲۰۰۲ مربوط به آرگونومی در تعامل با محیط‌های انسانی
ایزو ۱۷۰۲۴:۲۰۰۳ مربوط به امکانات و شرایط لازم برای حفظ ایمنی در محیط‌های کاری
ایزو ۱۷۰۲۵ مربوط به استانداردهای عمومی برای کفایت در آزمایش - آزمایشگاه‌ها
ایزو ۱۷۷۷۶ مربوط به استانداردهای صنایع تولید کنندهٔ نفت خام
ایزو ۱۷۷۹۹ مربوط به فنآوری اطلاعات - رمزهای تمرینی برای مدیریت امنیت اطلاعات
ایزو ۱۷۸۹۴ مربوط به استانداردهای کشتی‌ها و زیر دریایی‌ها - لازمه‌های الکترونیک و رایانه‌ای
ایزو ۷-۱۸۰۰۰ مربوط به استانداردهای رادیوهای و مکانیاب‌های بی سیم
ایزو ۱۸۰۰۴ مربوط به استاندارد سازی کدهای کیو.آر QR
ایزو ۱۸۰۰۹ مربوط به فنآوری اطلاعات - زبان‌های برنامه نویسی
ایزو ۱۸۱۵۲:۲۰۰۳ مربوط به آرگونومی و تعامل با سیستم‌های انسانی - ارزیابی
ایزو ۱۸۱۸۵ مربوط به استانداردهای بی سیم دریایی برای رادیوها و مکانیاب‌های بی سیم
ایزو ۱۸۲۴۵ مربوط به استانداردهای انتسابی به کدهای بازرگانی - MCC برای عمدتاً خرده فروشی‌ها
ایزو ۱۸۵۲۹:۲۰۰۰ مربوط به آرگونومی در تعملات سیستم انسانی - گردونه حیات مراکز انسانی
ایزو ۱۸۶۲۹ مربوط به استانداردهای زبان برنامه نویسی PSL
ایزو ۱۸۶۲۹ مربوط به استانداردهای فایل‌های خوانشی - PDF
ایزو ۱۹۰۱۱ مربوط به استانداردهای فراهم کننده حسابرسی بر مدیریت محیطی و کیفیت
ایزو ۱-۱۹۰۹۲ مربوط به سیستم‌های اقتصادی - امنیتی - قالب شیوه امنیتی
ایزو ۲-۱۹۰۹۲ مربوط به سیستم‌های اقتصادی - امنیتی - هم خوانی پیغام‌ها و امکانات نهفته
ایزو ۱۹۱۰۱ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - الگوهای مرجع
ایزو ۱۹۱۰۵ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - متابعت و پیروی و آزمایش
ایزو ۱۹۱۰۷ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - روش‌های فاصله‌ای و فضایی
ایزو ۱۹۱۰۸ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - روش‌های گرمایی
ایزو ۱۹۱۰۹ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - قوانین برای روش‌های به کارگیری
ایزو ۱۹۱۱۰ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - اسلوب‌شناسی خصیصه‌های فهرست بندی شده
ایزو ۱-۱۹۱۱۱ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - مختصات فضایی
ایزو ۲-۱۹۱۱۱ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - منابع فضایی به وسیله تشخیص دهنده‌ها
ایزو ۱۹۱۱۳ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - اصول کیفیتی
ایزو ۱۹۱۱۴ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - روندهای ارزشیابی کیفیت
ایزو ۱۹۱۱۵ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - فرا داده‌ها
ایزو ۱۹۱۲۳ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - اصول پوششی
ایزو ۱۹۱۲۸ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - سرویس‌های وب مپ - خدمات نقشه‌های منتشر شده از طریق اینترنت و یا شبکه‌های بی سیم
ایزو ۱۹۱۳۱ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - مشخصات اطلاعات تولیدی
ایزو ۱۹۱۳۶ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - سیسنم کدگذاری جغرافیایی برای کامپیوتر
ایزو ۱۹۵۰۱ مربوط به زبان برنامه نویسی یو.ام.ال UML
ایزو ۱۹۵۰۲ مربوط به‌ام.ا.اف
ایزو ۱۹۵۰۳ مربوط به فراداده‌های مبادلاتی در زبان برنامه نویسی ایکس.اک.ال - XMI
ایزو ۱۹۷۵۷ مربوط به زبان برنامه نویسی دی.اس.دی.ال DSDL
ایزو ۲-۱۹۷۵۷ مربوط به زبان‌های برنامه نویسی - ارزیابی دستور زبانی
ایزو ۳-۱۹۷۵۷ مربوط به زبان‌های برنامه نویسی - ارزیابی روالی
ایزو ۱۹۷۷۰ مربوط به فنآوری اطلاعات - مدیریت دارایی نرم‌افزار
ایزو ۱۹۷۹۰ مربوط به امکانات امنیتی برای مدل‌های نهفته - FIPS
ایزو ۱۹۷۹۴ مربوط به فنآوری اطلاعات - تعیین ویژگی‌های بیولوژیک و زیستی با فرمت انتقال داده‌های بیولوژیک برای تشخیص هویت
ایزو ۱-۱۹۷۹۴:۲۰۰۶ مربوط به قالب کار
ایزو ۲-۱۹۷۹۴:۲۰۰۵ مربوط به (FMD (Finger minutiae data - انگشت نگاری
ایزو ۳-۱۹۷۹۴:۲۰۰۶ مربوط به اطلاعات طیفی انگشت نگاری
ایزو ۴-۱۹۷۹۴:۲۰۰۵ مربوط به اطلاعات انگشت نگاری
ایزو ۵-۱۹۷۹۴:۲۰۰۵ مربوط به اطلاعات صورت اشخاص
ایزو ۶-۱۹۷۹۴:۲۰۰۵ مربوط به اطلاعات عنبیه افراد
ایزو ۷-۱۹۷۹۴:۲۰۰۷ مربوط به اطلاعات سری‌های زمانی دست خط و امضا
ایزو ۸-۱۹۷۹۴:۲۰۰۶ مربوط به اطلاعات الگوی استخوانی انگشت
ایزو ۹-۱۹۷۹۴:۲۰۰۷ مربوط به اطلاعات آوند ی
ایزو ۱۰-۱۹۷۹۴:۲۰۰۷ مربوط به اطلاعات هندسی نقاشی سیاه دست

 

ثبت شرکت ثبت برند
ثبت تغییرات شرکت اخذ ایزوی شرکت
پلمپ دفاتر شرکت انحلال شرکت
ثبت اختراع راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت

مشتری گرانقدر؛ شما می توانید هم اکنون از مشاوره رایگان کارشناسان ما بهره مند شوید . 
مشاوره = آگاهی = تصمیم هوشمندانه
شماره تماس ثبت شرکت بیست :
02188884114- 02188885547 
کارشناسان ثبت شرکت بیست :
تهرانی:09901222949-کیمیا:09199373485
کیا: 09199373486- یکتا: 09199373487
آرمان : 09901222939 آریا: 09199373489
09122151219  -  09122478321
371امروزmod_vvisit_counter
2372دیروزmod_vvisit_counter
11299این هفتهmod_vvisit_counter
16712هفته گذشتهmod_vvisit_counter
44476این ماهmod_vvisit_counter
50638ماه گذشتهmod_vvisit_counter
1176889کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 24 مهمان حاضر
IP شما: 18.212.90.230
 , 
امروز: 30 خرداد 1398